Konference Etnografické komise při AMG v Litomyšli

Konference Etnografické komise při AMG v Litomyšli

Konference Etnografické komise při AMG v Litomyšli

V úterý 25. dubna se v Litomyšli uskutečnila konference Etnografické komise při AMG, v rámci které člen ILKD Jiří Kmošek přednesl příspěvek, seznamující zúčastněné posluchače s aktuálním průběhem projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí. Konference druhý den pokračovala exkurzí etnografů do terénu a jednou ze zastávek byla i usedlost čp. 56 v Trstěnici, kde mohli účastníci shlédnout aktuální průběh rekonstrukce polygonální stodoly a dalších lidových staveb.

Foto RML.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.