Křest knihy o historii obce Trstěnice

Křest knihy o historii obce Trstěnice

Křest knihy o historii obce Trstěnice

V rámci jubilejního 20. ročníku Trstěnických dožínek, které se konají v neděli 26. srpna 2018, se uskuteční slavnostní otevření nové poznávací stezky obcí Trstěnice a křest knihy Historie a paměti obce Třenice. Souběžně s otevřením poznávací stezky bude za účasti autorů oficiálně představena a pokřtěna kniha Historie a paměti obce Třenice – Obraz Trstěnice v kronikách Josefa Žrouta. Více než třísetstránková publikace prezentuje výběr z kronik sepsaných kronikářem Josefem Žroutem z Trstěnice v letech 1929–1964. Kroniky Josefa Žrouta dnes představují hodnotný a přitom neobvyklý materiál, který nabídne fakta, umožní nahlédnout do venkovského života v prvních desetiletích uplynulého století, zprostředkuje autorovy zkušenosti a nadto se rozhodně nebude jednat o nezáživné čtení. „Osobní rovina sdělení protkaná zážitky a vzpomínkami kronikáře je doprovázena souborem informací, které autor získal systematickým studiem archivních pramenů a interpretoval pro své účely,“ jak v předmluvě knihy komentuje editor publikace Hynek Zlatník. V knize jsou navíc poprvé uceleně prezentovány historické fotografie a mapové plány s vazbou na Trstěnici, které byly v uplynulých letech systematicky shromažďovány od obyvatel obce a z fondů nejrůznějších archivů. Knihu bude možné v rámci konání Trtěnických dožínek zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.