Patrimonium pro futuro

Patrimonium pro futuro

Patrimonium pro futuro

V letošním roce probíhá již čtvrtý ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Pardubický kraj nominoval v kategorii „obnova památky, restaurování“ kostel Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži a třídílnou publikaci vydanou v rámci projektu „Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí.“

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.