Monuments

Cultural heritage of the countryside and material legacy of our ancestors.
Dvanáctiboký unikát

POLYGONÁLNÍ STODOLA

Roubená polygonální stodola je unikátním dokladem lidového stavitelství ve východních Čechách a spolu s roubeným domem a podjezdnou sýpkou usedlosti čp. 97 tvořila hodnotný celek. Dendrochronologicky byly krov a obvodové stěny stodoly datovány do roku 1697/1698. V druhé polovině 19. století došlo k úpravám konstrukce krovu stodoly, se kterými souvisela i změna původního sklonu střechy. Adaptace stavby, spojená s výměnou doškové krytiny za šindel, je nejspíše datována dvěma rytými letopočty 1860 v prostoru mlatu. Roubená konstrukce stavby byla usazena na opukové podezdívce, jejíž výška vyrovnávala svažitý terén. Přístup do stodoly zajišťoval vůči obvodovým stěnám navýšený vjezd s dvoukřídlými točnicovými vraty z jihu. Na protilehlé straně se nacházela pouze jednoduchá svlaková vrátka sloužící k obsluze zvířecího potahu. Vnitřní prostor stodoly byl trojdílný – ve středu umístěný mlat doplňovaly po stranách přístodůlky, oddělené od mlatu průběžnými prahy a nacházející se v různých výškových úrovních. Vnitřní prostor byl navíc rozdělen dřevěným patrem, vyneseným na dřevěných sloupech se vzpěrami. Sedlovou střechu stavby v poslední fázi kryly betonové tašky, které výrazně zatížily konstrukci krovů. Na jaře roku 2015 se již stavba nacházela ve velmi špatném stavu, z velké části postrádala krytinu a konstrukce krovů byla z části zřícená. V srpnu roku 2015 se proto přistoupilo k jejímu transferu do Trstěnice u Litomyšle a postupné obnově.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.