Poznávací stezka Trstěnice

Poznávací stezka Trstěnice

Poznávací stezka Trstěnice

V červnu 2018 v obci Trstěnice bylo rozmístěno 13 ks informačních panelů s texty, které mají souvislost se zajímavým místem.  Současně s nimi jsou vydány mapové plány, které zahrnují tři možné poznávací okruhy.Vše je ve čtyřech jezykovým mutacích ( CZ, PL,EN, DE). Financováno z projektu „Poznávací stezka po lidových památkách v pohraničí“, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16­_008/0000948 realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika- Polsko.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.