Vesnice

Život na venkově s tradičním i kulturním vyžitím.
Projdi si s přáteli

Poznávací stezka

Díky odlišnosti a rozmanitosti lidí a míst je každá obec, část obce i osada o několika chalupách jedinečná. Za dobu své existence se v konkrétním místě událo mnoho zajímavého, o čem je možné informovat místní obyvatele, ale i návštěvníky, například zajímavé architektonické objekty, přírodní památky, pobyt nebo narození významné osobnosti či významná historická událost. Tato forma osvojování si informací je založena na aktivním přístupu návštěvníka, kterému je předkládáno široké spektrum témat, omezených daným prostorovým rámcem. Návštěvník si bude moci zvolit sám konkrétní oblast zájmu a způsob odhalování informací v prostoru. Nástrojem pro prezentaci je v první řadě vytvoření poznávací stezky, která provede zájemce obcí a jejím blízkým okolí. Informace budou divákovi předloženy formou tištěných podkladů (textů, map, návodů) nebo formou mobilních aplikací, které budou sledovat vybraná témata. Ta představí příběhy jednotlivých staveb a míst, zachycovat staré pomístní názvy, na konkrétních příkladech umožní poznat lidová řemesla a tradice. Tento konkrétní projekt je aktuálně ve fázi přípravy a první návštěvníci budou moci naučnou stezku v Trstěnicích u Litomyšle navštívit v druhé polovině roku 2017.

naucna-stezka

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.