Probíhá obnova transferované polygonální stodoly z Čisté

Probíhá obnova transferované polygonální stodoly z Čisté

Probíhá obnova transferované polygonální stodoly z Čisté

Aktuálně probíhá druhá fáze realizace projektu Záchrana polygonální stodoly. Cílem projektu je rekonstrukce transferované dvanáctiboké polygonální stodoly z Čisté na novém místě v areálu usedlosti čp. 56 v Trstěnici. Aktuálně prováděné stavební práce jsou zaměřené na tvorbu replik silně poškozených nebo chybějících konstrukčních prvků, vytvoření kamenné podezdívky a terénní úpravy. Do podzimu roku 2016 by měly být dokončeny tesařské práce a v létě roku 2017 bude obnova pokračovat výrobou slaměných došků a postupným pokrýváním střechy stodoly.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.