Setkání tesařů 2017

Setkání tesařů 2017

Setkání tesařů 2017

Fotografie ze Setkání tesařů dne 3. června 2017 se v areálu usedlosti čp. 56 v Trstěnici u Litomyšle uskutečnil odborný workshop Setkání tesařů. Hlavní náplní setkání byla výroba stěnových klád pro opravu roubených stěn polygonální stodoly z usedlosti č.p. 41 v Trstěnici u Litomyšle. Oprava polygonální stodoly je součástí rozsáhlého projektu obnovy a prezentace vybraných stavebních památek v okolí Litomyšle.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.