Projekty

Na zkušenou ke Švýcarům

ŠVÝCARSKÝ PROJEKT

Za účelem zvýšení kvality a potenciálu realizovaného projektu byla v létě roku 2015 navázána spolupráce se švýcarským muzeem v přírodě Ballenberg a Metodickým centrem pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Sub-projekt byl z velké části finančně podpořen z Fondu Partnerství švýcarsko-české spolupráce. Cílem sub-projektu je navázání spolupráce s partnerskou institucí za účelem předání zkušeností, využití inovativních prvků a nových řešení dlouhodobě rozvíjených partnerskou institucí. Současně si sub-projekt klade za cíl vytvoření metodických zásad pro péči o ohrožené památky lidového stavitelství od počáteční dokumentace až po konečné otevření muzea v přírodě (projektová dokumentace, technologické, archeologické, stavebně historické průzkumy, rekonstrukční zásahy, udržitelná péče a prezentace). Výše uvedené cíle budou dosaženy prostřednictvím studijních cest českých zástupců ve Švýcarsku, asistencí švýcarských expertů u důležitých bodů projektu, společným pořádáním specializovaných odborných seminářů, workshopů, apod. Náplň sub-projektu je rozdělena do tří tematických okruhů – průzkum a dokumentace, transfer a rekonstrukce a prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury.

Realizátor projektu

Spolek archaických nadšenců

Realizace projektu

1. července 2015 – 30. června 2016

Hlavní partner

Freilichtmuseum Ballenberg

Financování

Program švýcarsko-české spolupráce a vlastní zdroje realizátora

Akce

Asistence švýcarských expertů v ČR
Studijní cesty českých zástupců ve Švýcarsku
Praktické workshopy za účasti švýcarského experta
Odborný seminář Průzkum a dokumentace památek lidové architektury (7. – 10. července 2015)
Odborný seminář Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury (6. – 7. listopadu 2015)
Odborný seminář Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury (3. – 5. června 2016)
Tvorba odborných publikací

Odborné publikace

Na níže uvedených odkazech je možné stáhnout pdf verze jednotlivých kapitol z publikací.

Průzkum a dokumentace památek lidové architektury

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury

Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury

Odborné semináře a workshopy

Na níže uvedených odkazech je možné stáhnout pdf verze prezentací z uskutečněných seminářů a workshopů.

Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury / 6. listopad 2015 / Trstěnice u Litomyšle

Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury / 3. června 2016 / Litomyšl

Studijní cesty českých zástupců ve švýcarské partnerské instituci

Na níže uvedených odkazech je možné stáhnout pdf verze prezentací a studijních podkladů ze studijních cest.

I. studijní cesta / 14. - 16. září 2015

II. studijní cesta / 20. – 23. března 2016

III. studijní cesta / 21. – 24. června 2016

Video-dokumenty

Video-prezentace nejdůležitějších aktivit realizovaných v rámci projektu.

Laserové 3D skenování roubené polygonální stodoly

Laserové 3D skenování dveřního ostění a výplně v interiéru roubeného domu

Termografický průzkum konstrukcí lidových staveb

Dendrochronologický průzkum roubených konstrukcí

Záchranný archeologický výzkum reliktu otopného zařízení

Stavebně technický průzkum roubených konstrukcí polygonální stodoly I.

Stavebně technický průzkum roubených konstrukcí polygonální stodoly II.

Radiografický průzkum roubených konstrukcí polygonální stodoly

Technická příprava demontáže roubené polygonální stodoly

Demontáž střešní krytiny roubené polygonální stodoly

Demontáž dřevěných konstrukcí roubené polygonální stodoly I.

Demontáž dřevěných konstrukcí roubené polygonální stodoly II.

Obnova polygonální stodoly v Trstěnici I.

Obnova polygonální stodoly v Trstěnici II.

Obnova polygonální stodoly v Trstěnici III.

Obnova polygonální stodoly v Trstěnici IV.

Workshop setkání tesařů 2016 (I)

Workshop setkání tesařů 2016 (II)

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.