Vesnice

Život na venkově s tradičním i kulturním vyžitím.
Moderní život v obci

Urbanismus obce

Díky kontinuálnímu obývání většiny sídelních celků na našem území jsme došli na mnoha místech postupným vývojem do bodu, který se ne vždy slučuje se současným životním stylem a způsobem užívání soukromých i veřejných prostor. Obce se často potýkají s problémem nevyužitých prostor a prostranství, předimenzovaných areálů, kdy tyto objekty již často nevyhovují dnešním standardům a normám. Často se také setkáváme s nevhodnou novodobou zástavbou v těsném okolí autentických historických staveb, která je většinou důsledkem kompromisních řešení a neinformovanosti vlastníků těchto objektů. Na druhou stranu má většina obcí a venkovských sídel nějakou přidanou hodnotu nebo hodnoty, které je odlišují od ostatních obcí, a na ty je nutno upozorňovat a chránit je.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.