Warsztaty rzemieslnicze

Warsztaty rzemieslnicze

Warsztaty rzemieslnicze

V sobotu 12. srpna se v Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu uskuteční Warsztaty rzemieslnicze (řemeslné dílny). Naplní této akce je výměna zkušeností v oblasti tradičních stavebních řemesel mezi českými a polskými řemeslníky. Akce se zúčastní i zástupci Spolku archaických nadšenců. Akce je spolufinancována z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.