WORKSHOP SETKÁNÍ TESAŘŮ 2017

WORKSHOP SETKÁNÍ TESAŘŮ 2017

WORKSHOP SETKÁNÍ TESAŘŮ 2017

Ve dnech 2. – 4. června 2017 se v areálu usedlosti čp. 56 v Trstěnici u Litomyšle uskutečnil odborný workshop Setkání tesařů. Hlavní náplní setkání bude výroba stěnových klád pro opravu roubených stěn polygonální stodoly z usedlosti č.p. 41 v Trstěnici u Litomyšle. Oprava polygonální stodoly je součástí rozsáhlého projektu obnovy a prezentace vybraných stavebních památek v okolí Litomyšle. K dispozici je zázemí usedlosti č.p. 56. Pro aktivní účastníky je připraveno občerstvení během celé akce. Ubytování pro účastníky je zajištěno ve zrekonstruovaném objektu bývalé fary v Trstenici; spacáky berte vlastní. Vezměte s sebou nářadí, potřebné k výrobě trámů otesáváním kulatiny. A samozřejmě veškeré nářadí, které chcete jen ukázat, či o jehož údržbě a funkci se chcete poradit.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.