Projekty

Rozebereme, přestěhujeme a postavíme v sousední vsi

ZÁCHRANA POLYGONÁLNÍ STODOLY

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce transferované dvanáctiboké polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle na novém místě v Trstěnicích u Litomyšle. Rekonstruovaná stavba bude po svém dokončení na místě starší zaniklé polygonální stodoly v blízkosti usedlosti č.p. 56 v Trstěnicích sloužit svému původnímu účelu, tj. jako zázemí pro výrobu tradiční doškové krytiny a jiné zemědělské produkci. Objekt polygonální stodoly bude společně s dalšími obnovenými lidovými stavbami tvořit jádro nově vznikajícího muzea v přírodě, které bude zpřístupněno široké veřejnosti. Realizace projektu byla zahájena v roce 2015 průzkumnými a dokumentačními pracemi, zpracováním projektu stavební obnovy a fyzickým transferem objektu na místo dočasného uložení (I. fáze). Dne 2. března 2016 bylo získáno stavební povolení na rekonstrukci objektu v blízkosti usedlosti č. p. 56 v Trstěnici. Od dubna do prosince 2016 probíhají rekonstrukční práce na objektu. V roce 2017 bude nahrazena provizorní krytina tradiční krytinou ze slaměných došků (III. fáze).

Realizátor projektu

Spolek archaických nadšenců

Realizace projektu

duben 2015 – červen 2018

Kontaktní osoba

Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Financování

vlastní zdroje realizátora, Pardubický kraj, Lesy ČR s.p., Nadace Občanského fóra, dotace a sponzorské dary obcí Pardubického kraje a podnikatelských subjektů. Euroregion Glacensis

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.