Projekty

Ocalenie i prezentacja tradycyjnych wartości wiejskich

LUDOWE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Przez ludowe dziedzictwo kulturowe rozumiemy zbiór materialnych i niematerialnych przejawów kultury ludowej, jakie zostały zachowane lub rehabilitowane w danym regionie. W naszym projekcie za kluczowe uważamy przede wszystkim wzajemnie powiązane obszary architektury ludowej, tradycyjnego rolnictwa i działalności rzemieślniczej, które wraz z duchowym środowiskiem człowieka, jego tradycjami, zwyczajami, wiedzą i wiarą stanowią istotne kamienie milowe w kształtowaniu społeczeństwa ludzkiego.

Zadaniem projektu jest pokazanie istoty i charakteru ludowego dziedzictwa kulturowego. W centrum projektu znajduje się zbiór budynków ludowych z regionu Pogranicza Czesko-Morawskiego – murowana posiadłość gospodarcza, para domów zrębowych, zrębowa stodoła wieloboczna oraz małe obiekty produkcyjne i przetwórcze. Budynki przedstawiają wyjątkowo cenną grupę zabytków, które oprócz wysokiej wartości kulturalno-historycznej łączy zły stan zachowania i grożący im bezpośrednio zanik. W przypadku obiektów zrębowych, niektóre z nich są dowodem najstarszej zachowanej warstwy architektury ludowej w Czechach z przełomu XVI i XVII wieku, obecni właściciele rozważają ich rozbiórkę. Jedynym możliwym sposobem uratowania obiektów jest przemieszczenie budynków w inne miejsce. Celem projektu jest w najbliższych pięciu do dziesięciu lat zcentralizowanie wszystkich wybranych zagrożonych obiektów w miejscu zachowanego rolniczo-kulturowego krajobrazu w pobliżu Litomyšla. Powstała w ten sposób przestrzeń utworzy autentyczne środowisko do prezentacji żywej regionalnej kultury ludowej – praktyki budowlanej, technik rolniczych i rzemieślniczych, zwyczajów ludowych w obszarze, gdzie przez stulecia przecinała się granica językowo czeskiej i niemieckiej ludności.

Realizator projektu

Spolek archaických nadšenců (Stowarzyszenie Entuzjastów Archaicznych), Institut lidového kulturního dědictví, z.s. (Instytut Ludowego Dziedzictwa Kulturowego, stowarzyszenie zarejestrowane) oraz Krajina a památky, z.s. (Krajobraz i Zabytki, stowarzyszenie zarejestrowane)

Realizacja projektu

Od roku 2015

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.