POPULARYZACJA RZEMIOSŁ I ZWYCZAJÓW LUDOWYCH

Głównym celem projektu jest odnowienie pary wybranych budynków ludowych na terenie Czech i Polski. …

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA PO ZABYTKACH LUDOWYCH POGRANICZA

Celem projektu jest wspólna prezentacja tego samego rodzaju dziedzictwa kulturowego terenów wiejskich (budownictwa ludowego i drobnych zabytków sakralnych, elementów kulturowych krajobrazów rolniczych, historii miejsc, itd.) …

RENESANSOWE ZABYTKI WIEJSKIE

Treścią projektu jest przede wszystkim przygotowanie specjalistycznej dokumentacji koncepcyjnej i opracowań dotyczących ważnego z historycznego punktu widzenia domu zrębowego z początku XVII wieku w Čistej oraz pawilonu-groty w parku pałacu renesansowego w Gorzanowie. …

LUDOWE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Przez ludowe dziedzictwo kulturowe rozumiemy zbiór materialnych i niematerialnych przejawów kultury ludowej, jakie zostały zachowane lub rehabilitowane w danym regionie. W naszym projekcie za kluczowe uważamy przede wszystkim wzajemnie powiązane obszary architektury ludowej, …

ŠVÝCARSKÝ PROJEKT

Za účelem zvýšení kvality a potenciálu realizovaného projektu byla v létě roku 2015 navázána spolupráce se švýcarským muzeem v přírodě Ballenberg …

OCALENIE STODOŁY WIELOBOCZNEJ

Celem niniejszego projektu jest odtworzenie przeniesionej dwunastobocznej wielokątowej stodoły z miejscowości Čistá koło Litomyšla w nowym miejscu w miejscowości Trstěnice koło Litomyšla. …

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.