LIDOVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Projekt si klade nesnadný úkol poukázat na podstatu a charakter lidového kulturního dědictví. V centru projektu stojí soubor lidových staveb z oblasti Českomoravského pomezí …

ŠVÝCARSKÝ PROJEKT

Za účelem zvýšení kvality a potenciálu realizovaného projektu byla v létě roku 2015 navázána spolupráce se švýcarským muzeem v přírodě Ballenberg …

ZÁCHRANA POLYGONÁLNÍ STODOLY

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce transferované dvanáctiboké polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle na novém místě v Trstěnici u Litomyšle. …

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.