POPULARIZACE ŘEMESEL A LIDOVÝCH ZVYKŮ

Hlavním z cílů projektu je provedení obnovy dvojice vybraných lidových staveb na českém a na polském území. …

POZNÁVACÍ STEZKA PO LIDOVÝCH PAMÁTKÁCH V POHRANIČÍ

Cílem projektu je společná prezentace stejného typu kulturního dědictví venkova (lidové stavby a drobné sakrální památky, prvky kulturní zemědělské krajiny, příběhy míst, atd.) a to na české i polské straně hranice. …

RENESANČNÍ PAMÁTKY NA VENKOVĚ

Náplní projektu je v první řadě zpracování odborných koncepčních materiálů a studií, týkající se historicky významného roubeného domu z Čisté ze začátku 17. století a zámecké grotty (zahradního pavilonu) renesančního zámku v Gorzanówě. …

LIDOVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Projekt si klade nesnadný úkol poukázat na podstatu a charakter lidového kulturního dědictví. V centru projektu stojí soubor lidových staveb z oblasti Českomoravského pomezí …

ŠVÝCARSKÝ PROJEKT

Za účelem zvýšení kvality a potenciálu realizovaného projektu byla v létě roku 2015 navázána spolupráce se švýcarským muzeem v přírodě Ballenberg …

ZÁCHRANA POLYGONÁLNÍ STODOLY

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce transferované dvanáctiboké polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle na novém místě v Trstěnici u Litomyšle. …

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.