MUZEUM V PŘÍRODĚ

V dnešní uspěchané době, kdy je cíleno na vysoký zisk za krátký čas, vzniká obrovská propast mezi současnými a tradičními výrobními postupy. …

POZNÁVACÍ STEZKA

Díky odlišnosti a rozmanitosti lidí a míst je každá obec, část obce i osada o několika chalupách jedinečná. Za dobu své existence …

DIVADLO

V každém historickém období bylo zcela běžné, že se život na venkově snažil určitým způsobem přiblížit k životu ve městě. …

URBANISMUS OBCE

Díky kontinuálnímu obývání většiny sídelních celků na našem území, jsme došli na mnoha místech postupným vývojem …

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.