O NÁS

Lidové kulturní dědictví
Ozvěte se nám

KONTAKT

Korespondenční adresa:
Toulovcovo náměstí č.p. 151, 570 01 Litomyšl, Česká republika

info@ilkd.cz

architekt

Ing. arch. Vojtěch Kmošek

vojtech.kmosek@gmail.com
+420 737 013 649

restaurátor

Ing. Jiří Kmošek

kmosekj@gmail.com
+420 737 013 649

Oživujeme odkazy našich předků

SPOLEK ARCHAICKÝCH NADŠENCŮ

Spolek archaických nadšenců se sídlem v Sebranicích u Litomyšle č. p. 8 byl založen v roce 2009 jako občanské sdružení. Spolek je tvořen osmi aktivními členy a několika desítkami příznivců z řad laické i odborné veřejnosti. Nejvyšším orgánem Spolku archaických nadšenců (SAN) je Valná hromada, kterou tvoří všichni aktivní členové sdružení. Forma řízení sdružení vychází ze stanov SANu a funkci statutárního orgánu vykonává tříčlenná Správní rada. Kontrolní orgán se skládá ze tří členů. Aktivity spolku jsou zaměřeny zejména na udržování tradičních postupů ručního zemědělství a lidových zvyklostí, zachovávání a prezentaci dříve běžných rukodělných řemesel a dokumentaci a rekonstrukci historických stavebních památek. Realizace projektu je z odborného hlediska podporována Institutem lidového kulturního dědictví z. s., který je nyní za tímto účelem formován a sdružuje odborníky z různých vědeckých oborů a institucí.

Institut lidového kulturního dědictví

INSTITUT

Pro reálnou udržitelnost projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí a pro zachování nastavených cílů byl v létě roku 2015 založen Institut lidového kulturního dědictví, z. s. se zázemím na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Institut sdružuje odborníky z oblastí památkové péče, architektury, restaurování, archeologie a muzeí v přírodě. Náplní činnosti Institutu je mapování a dokumentace dokladů lidové architektury v regionu Českomoravského pomezí a jejich proměn v čase, organizace seminářů pro odborníky i veřejnost, odborný dohled a aktivní zapojení v realizovaných projektech, publikační činnost a prezentační aktivity zaměřené na tradiční zemědělství, lidová řemesla a lidovou architekturu, atd. Činnost Institutu má význam jak v místním resp. regionálním kontextu (posílení vědomí o místní lidové kultuře, udržení místních tradic a řemeslné praxe), tak v celorepublikovém kontextu (vzdělávací, dokumentační a vědeckovýzkumná činnost).

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.