PAMÁTKY

Kulturní dědictví venkova a hmotný odkaz našich předků.
Obydlí z roku 1616

ROUBENÝ DŮM

Nejstarší součástí usedlosti č. p. 97 v Čisté byl roubený dům, charakterizovaný archaickou trojdílnou dispoziční skladbou. Na centrální síň se schodištěm do patra a topeništěm v severozápadním koutě navazuje ze západu jizba a z východu patrová komora. Valeně klenutý z lomového kamene vyzděný sklípek pod komorou je rovněž přístupný ze síně. Z patra nad síní vedou vstupy do horní komory a na zaniklou pavlač, která přecházela na přilehlé hospodářské budovy ve východní části usedlosti. Mimořádná hodnota stavby spočívá v autentickém zachování jádra domu včetně stavebních detailů (sedlové portálky s dveřmi točnicového typu) dendrochronologicky datovaných jednotně již do roku 1616/1617. Výrazněji byl objekt upraven jen v roce 1836 v souvislosti s výměnou okenních otvorů vedoucích do světnice a změnami otopného systému, kdy dřevohlinitý dymník nahradila zděná konstrukce. Objekt se dlouhodobě nacházel ve špatném stavebně technickém stavu, hrozilo jeho samovolné zhroucení nebo demolice. Obnova stavby na původním místě nebyla možná a v září roku 2015 bylo proto přistoupeno k jejímu transferu a postupné obnově.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.