Poznávací stezka skanzenu v Kudowie-Zdroju ve Stroužném

Poznávací stezka skanzenu v Kudowie-Zdroju ve Stroužném

Poznávací stezka skanzenu v Kudowie-Zdroju ve Stroužném

Poznávací stezka skanzenu v Kudowie-Zdroju ve Stroužném vznikla v Muzeum lidové kultury Sudeckého pohoří v Kudowie-Zdroj v rámci projektu „Poznávací stezka po lidových památkách v pohraničí”

Naučná stezka – Skanzen Stroužné www.skansen-kudowa.eu

Kultura a lidové stavitelství v polsko-českém příhraničí

Projděte si s námi skanzen lidového stavitelství ve Stroužném (pol. Pstrążna). Naše naučná stezka vás provede po stavbách ve skanzenu. Uvidíte zrekonstruované usedlosti z 19. a 20. století, jejichž interiér je vybaven původním zařízením, a dále typické venkovské stavby z regionu, mj. zvonici, kovárnu nebo větrný mlýn. Výchozím bodem trasy je nová expozice koloniálu, který fungoval v části objektu kovárny ve 30. letech 20. století.

Za návštěvu stojí rovněž partnerská naučná stezka na české straně v obci Trstěnice. Tam se budete moci seznámit se třemi trasami, které vás provedou kolem starých objektů lidového stavitelství, a poznáte zvyky původních obyvatel.

Mobilní aplikace

Poznejte lidové tradice pomocí interaktivní aplikace

Připravili jsme pro vás aplikaci pro chytré telefony, která vám usnadní prohlídku naučné stezky ve skanzenu v Kudowě-Zdrój. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma a je určena pro zařízení s operačním systémem Android. V aplikaci najdete interaktivní mapu propojenou s QR kódy umístěnými u jednotlivých objektů ve skanzenu. Aplikace vás provede naučnou stezkou a dále nabídne zajímavé informace o navštívených místech. Po stažení aplikace funguje i v režimu offline.

Pokud se námi necháte inspirovat a vydáte se do české obce Trstěnice, budete moci využít podobnou aplikaci, která vás provede po památkách lidového stavitelství u českého partnera.

Mapa

Prostřednictvím internetové prezentace se můžete seznámit s objekty nacházejícími se u obou partnerů.

Představujeme vám internetovou prezentaci ve formě interaktivní mapy. Pomocí této mapy se můžete seznámit s nabídkou skanzenu v obci Kudowa-Zdrój www.skansen-kudowa.pl  a v české obci Trstěnice http://www.trstenice.cz/stezka . Díky virtuální návštěvě budete moci svůj příjezd do regionu naplánovat. Mapa obsahuje popis staveb ve skanzenu a dále jejich historii a fotografie. Při plánování výletu na českou stranu budete moci využít interaktivní mapu objektů partnera.

Společné projekty

Partnerské instituce, spolupráce a zdroje financování

Spolupracující partneři – Skansen ve Stroužném a Institut lidového kulturního dědictví v Litomyšli – připravil v rámci projektu naučné stezky po stavbách lidové architektury v příhraničí. Jedna se o stezky v terénu a dále interaktivní mapy v podobě aplikací pro chytré telefony a na internetové stránky. Na polské straně stezka informuje o 8 stavbách ve skanzenu ve Stroužném, na straně české pak o stavbách v obci Trstěnice. Součásti projektu je expozice původního hokynářství ve skansenu ve Stroužném.

Naučné stezky vznikly v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.