HOSPODAŘENÍ

Udržitelné soužití člověka s přírodou.
Od semena k oděvu

LEN a KONOPÍ

Len setý byl odpradávna velice důležitou plodinou. Stonek se zpracovával pro vlákna, používaná k výrobě plátna a ze semen se lisoval lněný olej, sloužící jako přídavek do potravin i jako léčivo. I odpad ze zpracování našel využití – lněné pokrutiny jako opad při lisování se zkrmovaly dobytku a pazdeří a koudel – odpad vzniklý při zpracování stonku a vláken, sloužil jako tepelná izolace. Bohužel do všeho zasahuje politika a peníze, a proto i tak tradiční plodina českých polí, jako byl len, z naší krajiny zmizela. Problematiku pěstování a zpracování lnu jsme detailně popsali v publikaci „Příběh lnu“. V knize najdete zdokumentované postupy našich předků jako vochlování, lámání, předení a tkaní lněného plátna na stavu.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.