ŘEMESLA

Obživa i každodenní náplň člověka v minulosti i dnešní době.
Tesařství a řezbářství

DŘEVO

Tesařské řemeslo je snad nejkrásnější stavební řemeslo a po kamenictví také druhé nejdůležitější. Tesař opracovával kulatiny na hrubé i jemnější kusy, které na sebe ve stavbě seděly, jako by spolu už vyrostly, a to bez použití jakýchkoli moderních technologií. Kromě přípravy dřeva a výroby dřevěných prvků musel taky umět vytyčit a založit stavbu. Dřevěnou stavbu také uměl celou sám postavit. Používal k tomu speciálních seker např. teslice, širočiny, bradatice, hlavatky, lícovky nebo pobíječky. Stavby, které budou součástí areálu, nebo prvky, které se v konstrukcích budou nahrazovat, budou zhotovovány starými metodami právě zkušenými tesaři. Na druhou stranu v řezbářství, jakožto v užitkovém i uměleckém řemeslu, se dřevo opracovává do malých jemných tvarů v podobě předmětů každodenní potřeby či okrasných předmětů. K práci se používají dláta a nože. V kurzu řezbářství se u nás můžou i úplní začátečníci naučit jak na to.

Trstěnice ožije tesařským řemeslem

Na Mikšíkově statku v Trstěnici u Litomyšle proběhne v sobotu 3. června 2017 akce Setkání tesařů. Od 9 do 17 hodin budou moci návštěvníci sledovat desítky řemeslníků při práci. V areálu usedlosti čp. 56 v Trstěnici u Litomyšle bude k vidění ruční otesávání trámů, dále kompletní postup výroby šindelové krytiny, výroby slaměných došků a práce na hliněném mlatu roubené polygonální stodoly. Do akce se aktivně zapojí řemeslníci z různých koutů České republiky a z Muzea Wsi Opolskiej w Opolu z Polska.
Cílem setkání je zájemcům na živo představit stará, dnes již polozapomenutá řemesla, a ukázat jejich kouzlo i náročnost. Zájemci si sebou mohou přinést nářadí, kterým se chtějí pochlubit, nebo o jehož údržbě a funkci se chtějí poradit. Pro návštěvníky, především pro děti, bude připraven i další doprovodný řemeslný program. K vidění bude také aktuálně rekonstruovaná roubená polygonální stodola, která byla v roce 2015 přenesena z vedlejší obce Čistá na pozemek v blízkosti usedlosti čp. 56. Vstup na akci je pro návštěvníky zdarma a akce se uskuteční za každého počasí.
„Otesané trámy budou použity při obnově polygonální stodoly z usedlosti čp. 41 v Trstěnici“ popisuje Vojtěch Kmošek, předseda Spolku archaických nadšenců. Oprava této polygonální stodoly je součástí rozsáhlého projektu obnovy a prezentace vybraných lidových památek v okolí Litomyšle. „V loňské roce jsme tesali trámy na roubené stěny transferované polygonální stodoly z Čisté a v letošní roce bude práce o to zajímavější, protože otesané trámy budou použity při záchraně nejstarší polygonální stodoly v České republice, která se zachovala in situ“ dodává Hynek Šalplachta, spoluorganizátor akce.
Akci organizuje Spolek archaických nadšenců ve spolupráci s Institutem lidového kulturního dědictví, obcí Trstěnice a Muzeem Wsi Opolskiej w Opolu (Polsko). Akce je realizována v rámci česko-polského projektu Venkovské tradice – popularizace řemesel a lidových zvyků, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Mediálním partnerem akce je portál PROPAMÁTKY.

Kontakt: Matěj Kmošek, +420 605 337 101, info@ilkd.cz

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.