PAMÁTKY

Kulturní dědictví venkova a hmotný odkaz našich předků.
Jiráskův objev z roku 1592

ROUBENÝ DŮM ČP. 2

Venkovská usedlost „U Vavrušků“ se nachází na malém ostrohu v severovýchodní části obce. Je tvořena starším roubeným objektem a mladší zděnou obytnou partií, které spolu s trakty podstájí uzavírají obdélný dvůr. K nejstarším dějinám stavby odkazoval letopočet 1597, který na dnes zaniklé podstáji při starých chlévech v jihozápadním traktu usedlosti zachytil Alois Jirásek. Do stejného období odkazuje i dendrochronologické datování trámů druhotně užitých pro roubenou konstrukci severozápadní části podstáje. Nynější konstrukce roubeného domu vznikla nejspíše v polovině 18. století a roku 1827 byla zpevněna podstávkou. V roce 1913 byly na místě ovčína a maštálky v jihovýchodní části usedlosti vystavěny zděné chlévy. Původní zástavba jihozápadního traktu usedlosti zanikla v roce 1930, kdy ji nahradil patrový zděný dům, navazující chlévy a nová podstáj. Krov střechy je hambalkový se stojatou stolicí. Střecha je pokryta eternitem, pod kterým se nachází původní šindelová krytina. Rozlehlá světnice má strop z povalových nehraněných trámů, podepřených dvěma průvlaky. V podkroví se nachází roubená komora s vyříznutými okénky na dvou stranách, jejíž trámový strop má záklop z prken na sraz. Od roku 1994 je usedlost nevyužívána a chátrá. Roubená i zděná část stavení je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.