HOSPODAŘENÍ

Udržitelné soužití člověka s přírodou.
Návrat tradičních odrůd

Ovocný sad

Součástí každé zahrady u statku, usedlosti i chaloupky byl v minulosti ovocný sad. Sady měly různé velikosti a druhovou skladbu stromů. Nejčastěji byly sady osazeny jabloněmi, hrušněmi, švestkami, ale bylo možné najít i zajímavé a méně časté odrůdy. Ovoce bylo využito různými způsoby, počínaje uskladněním na zimu, přes moštování, sušení, zavařování, využitím při pečení buchet a koláčů, výrobu ovocných povidel, ovocnou pálenkou konče. Dnes jsou ovocné stromy často napadány různými škůdci a jejich plody jsou více či méně znehodnoceny. Proto je nutné stromy pravidelně ošetřovat a věnovat jim zvýšenou péči. Jednou z možností jak přirozeně a šetrně pěstovat ovocné stromy, je využití původních odolnějších odrůd.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.