Vesnice

Život na venkově s tradičním i kulturním vyžitím.
Přijďte se k nám podívat

MUZEUM V PŘÍRODĚ

V dnešní uspěchané době, kdy je cíleno na vysoký zisk za krátký čas, vzniká obrovská propast mezi současnými a tradičními výrobními postupy. Tradiční výrobní postupy se jeví jako pomalé a neefektivní, vyžadující kvalitní materiál, více času a značnou pracovní sílu. Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli vytvořit vzorové hospodářství z 1. poloviny 20. století. Vzniká tak areál, jehož ústředním zázemím je zděná hospodářská usedlost čp. 56 v Trstěnicích u Litomyšle. Tato usedlost bude doplněna o transferovanou roubenou polygonální stodolu a další drobné hospodářské objekty, jako včelín, sušárna ovoce, objekt na zpracování lnu, atd. Areál ale nekončí plaňkovými ploty kolem zahrady, usedlost je součástí obce, kde se nachází mnoho dalších krásných a hodnotných staveb, vypovídajících o životě a hospodaření na vsi. Součástí veřejně přístupné expozice bude tedy i celá obec, kde budou k vidění objekty ve svém autentickém prostředí a zapojené do běžného života. Vybrané stavební objekty budou popsány a zakresleny do mapy, která poslouží pro snadnější orientaci. První návštěvníci mohou navštívit usedlost čp. 56 v Trstěnicích v rámci konání individuálních akcí a oficiálně bude usedlost přístupná veřejnosti od roku 2018.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.