Mobilní aplikace – interaktivní mapa obce Trstěnice

Mobilní aplikace – interaktivní mapa obce Trstěnice

Mobilní aplikace – interaktivní mapa obce Trstěnice

V srpnu 2018 bude otevřena mobilní aplikace – interaktivní mapa obce Trstěnice. Interaktivní a uživatelsky příjemné prostředí bude fungovat jako samostatná aplikace online nebo offline na různých typech mobilních zařízení (windows, android, iphone) a bude přehledně prezentovat odborné i populárně naučné informace o obci Trstěnice.
Financováno z projektu „Poznávací stezka po lidových památkách v pohraničí“, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16­_008/0000948 realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika- Polsko.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.