Informační leták o poznávacích stezkách v Trstěnici a  skanzenu v Pstrazne

Informační leták o poznávacích stezkách v Trstěnici a  skanzenu v Pstrazne

Informační leták o poznávacích stezkách v Trstěnici a  skanzenu v Pstrazne

V červenu 2018 vzniká informační leták o poznávacích stezkách v Trstěnici a  skanzenu v Pstrazne, Texty jsou v CZ, PL,EN, DE .Letáky budou nabízeny v informačních střediscích v Čechách a Polsku.
Financováno z projektu „Poznávací stezka po lidových památkách v pohraničí“, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16­_008/0000948 realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika- Polsko.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.