Slavnostní otevření Trstěnické stezky

Slavnostní otevření Trstěnické stezky

Slavnostní otevření Trstěnické stezky

V rámci jubilejního 20. ročníku Trstěnických dožínek, které se konají v neděli 26. srpna 2018, se uskuteční slavnostní otevření nové poznávací stezky obcí Trstěnice a křest knihy Historie a paměti obce Třenice – Obraz Trstěnice v kronikách Josefa Žrouta. Návštěvníci tradičních oslav ukončení žní si budou moci poprvé projít nově vytvořenou Trstěnickou stezku – poznávací stezku vsí Trstěnice. Poznávací stezka postupně vznikala v uplynulém roce ve spolupráci Institutu lidového kulturního dědictví a obce Trstěnice. Poznávací stezka je unikátní svým rozsahem a množstvím témat, která jsou zde prezentována. Poznávací stezka je rozdělena do třech samostatných tras, v rámci kterých se může návštěvník interaktivní formou seznámit s dřívějším životem na vsi, pomístními názvy, trasy ho provedou po starobylých zemědělských usedlostech, navštíví archaické polygonální roubené stodoly, drobné sakrální památky a mnoho dalšího. Pro návštěvníky jsou zdarma připraveny mapové průvodce a různé interaktivní mobilní aplikace. Vznik poznávací stezky byl finančně podpořen z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika- Polsko a z prostředků Pardubického kraje.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.