SETKÁNÍ TESAŘŮ 2. 6. 2018

SETKÁNÍ TESAŘŮ 2. 6. 2018

SETKÁNÍ TESAŘŮ 2. 6. 2018

Ve dnech 1.– 3. června 2018 se v areálu usedlosti čp. 56 v Trstěnici u Litomyšle uskuteční odborný workshop Setkání tesařů. Hlavní náplní setkání bude výroba stropních trámů ,dveří a pažení přístodůlků obnovované roubené polygonální stodoly v Trstěnici u Litomyšle čp. 56. Oprava polygonální stodoly je součástí rozsáhlého projektu obnovy a prezentace vybraných stavebních památek v okolí Litomyšle. K dispozici je zázemí usedlosti č.p. 56. Pro aktivní účastníky je připraveno občerstvení během celé akce. Ubytování pro účastníky je zajištěno v prostorách statku, spacáky berte vlastní. Vezměte s sebou nářadí, potřebné k výrobě trámů otesáváním kulatiny. A samozřejmě veškeré nářadí, které chcete jen ukázat, či o jehož údržbě a funkci se chcete poradit.  Více informací a přihlášení na telefonu 604 590 474 Lenka Kmošková

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.