ŘEMESLA

Obživa i každodenní náplň člověka v minulosti i dnešní době.
Zpracování vlny a lnu

TEXTIL

Ovčí vlna patří mezi první materiály užívané člověkem za účelem vytvoření oděvu. Zpracovávat se dá jakákoliv vlna, ale některé plemena jsou samozřejmě lepší, například merino. Surové rouno může mít různé odstíny od čistě bílé přes béžové a hnědé až po černou barvu. Důležitou složkou vlny je lanolin – mastnota, díky které ovce nepromoknou a díky které také tak voní (nebo zapáchá, záleží na tom, kdo k ovci zrovna čichá). Díky lanolinu je možné vlnu lehce spříst nebo plstit. Na našich kurzech se můžete naučit, jak surovou vlnu zpracovat, vyzkoušíte si ji vyprat, vyčesat, obarvit, zaplstit, spříst i utkat z ní tkaninu.

Len setý v rostlinných materiálech stejně důležitý jako je vlna v těch živočišných. Vlákna získaná ze stonku se používají k výrobě plátna (len přadný), ze semene se pak lisoval olej (len olejný) a  využívalo se i k při přípravě potravin či k výrobě léčiv. Rovněž odpad našel své využití. Zbytky z procesu lisování semen se zkrmovaly dobytku, odpad ze zpracování stonků – pazdeří a koudel – se využíval jako izolační materiál.  Dnes už neznáme pohledy na krajinu s poli modrých květů lnu přadného, ojediněle se můžeme setkat s políčky lnu olejného. Sehnat len, byť jen k pokusům jeho zpracování, je nadlidský úkol, a to patří k důvodům, proč chceme vrátit tuto plodinu na sluneční světlo, kam právem patří.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.