ZDĚNÁ USEDLOST ČP. 56

Hospodářská usedlost č. p. 56 se nachází na výrazném terénním výběžku v jižní části obce Trstěnice. Zděný patrový objekt je zástupcem klasicistní …

POLYGONÁLNÍ STODOLA

Roubená polygonální stodola je unikátním dokladem lidového stavitelství ve východních Čechách a spolu s roubeným domem a podjezdnou sýpkou usedlosti č. p. 97 tvořila hodnotný celek. …

ROUBENÝ DŮM

Nejstarší součástí usedlosti č. p. 97 v Čisté byl roubený dům, charakterizovaný archaickou trojdílnou dispoziční skladbou. …

ROUBENÝ DŮM ČP. 2

Venkovská usedlost „U Vavrušků“ se nachází na malém ostrohu v severovýchodní části obce. Je tvořena starším roubeným objektem a mladší zděnou obytnou partií, …

OBNOVA KAPLÍ

V oblasti Vysokého lesa, která leží přímo na hranici Čech a bývalých Sudet, byly v 19. a 20. století sudetoněmeckými statkáři postaveny celkem tři kaple. …

OBNOVA KŘÍŽOVÉ CESTY

Na stromech u pramene byly upevněny mariánské obrázky. Při cestě ke kapličce od severu se nacházela křížová cesta se 14 zastaveními, tvo…

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.