PAMÁTKY

Kulturní dědictví venkova a hmotný odkaz našich předků.
Hledání zpřetrhaných vazeb a víry

OBNOVA KAPLÍ

V oblasti Vysokého lesa, která leží přímo na hranici Čech a bývalých Sudet, byly v 19. a 20. století sudetoněmeckými statkáři postaveny celkem tři kaple. Po odsunu Němců tyto kaple kvůli nezájmu postupně chátraly, až zcela zanikly. Jednou z těchto kaplí je Killerova kaple, která stojí nedaleko osady Vysoký Les. Tuto kamennou kapličku původně postavil statkář Killer ze Chmelíka nejspíše v 19. století za zázračné zachránění života manželky před pádem stromu, který kácel sám Killer s čeledí. Před obnovou se na místě kaple nacházely jen neznatelné pozůstatky kaple, které tvořila suť a kamenná podezdívka, zachovaná do výšky přibližně 30 cm. Po důkladném průzkumu archivních a terénních materiálů se přistoupilo k postupné obnově kaple. Killerova kaple, stejně jako další dvě v oblasti Vysokého lesa, byla obnovena především díky práci dobrovolníků. Do obnovy kaplí se zapojili fyzicky i materiální pomocí zejména obyvatelé okolních obcí. Při obnově Killerovy kaple byla snaha o co nejpřesnější rekonstrukci původního stavu, a to jak v podobě kaple, tak v užitých stavebních postupech a materiálech (křížová klenba, vápenná malta a omítka atd.). V současnosti jsou kaple vítaným cílem výletů a místy zastavení obnovených tradičních poutí. Koordinátorem projektu je Spolek archaických nadšenců a realizace probíhá od roku 2012. Více informací o kaplích a projektu jejich obnovy naleznete na tomto odkazu.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.