HOSPODAŘENÍ

Udržitelné soužití člověka s přírodou.
Němí společníci a pomocníci

ZVÍŘATA NA STATKU

Péče o hospodářská zvířata byla v minulosti hlavní činností hospodáře, jeho ženy, dětí a dalších zaměstnanců a pomocníků. Na větších usedlostech a statcích se běžně nacházelo několik pracovních koní, kravy, ale i kozy, husy, slepice, holubi, králíci a mnoho dalších tvorů ze zvířecí říše. Většina těchto zvířat sloužila k obživě a staly se tak dříve, či později součástí jídelníčku. Největší hodnotu měly samozřejmě krávy, využívané na mléko a maso, a koně na práci. Každodenním kontaktem lidí se zvířaty se z nich stávali opravdoví němí společníci, jako je dnes běžný vztah lidí k psům a kočkám, kteří jsou považováni za domácí mazlíčky. Hospodářská usedlost čp. 56 v Trstěnici bude sloužit jako vzorové hospodářství z 1. poloviny 20. století. Usedlost nebyla v průběhu 20. století výrazně upravena a dochovaly se zde původní chlévy a mnoho autentických detailů. Po nutných opravách bude usedlost sloužit k bydlení a chlévy budou použity ke svým původním účelům. Ve statku bude chována kravička a koza na mléko, ovce na vlnu, v chlívku budeme vykrmovat čuníka a ve dvoře se budou volně pohybovat husy, slepice a holubi. Dvůr bude hlídat pes ve společnosti několika koček a kocoura, odpočívajících na zápraží.

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.