Projekty

Poznávací stezka po lidových památkách v pohraničí

TRSTĚNICKÁ STEZKA

Cílem projektu je společná prezentace stejného typu kulturního dědictví venkova (lidové stavby a drobné sakrální památky, prvky kulturní zemědělské krajiny, příběhy míst, atd.) a to na české i polské straně hranice. V mnoha ohledech inovativní způsob prezentace (mobilní aplikace, interaktivní mapy, různé jazykové mutace, atd.) si klade za cíl oslovit co možná nejširší spektrum návštěvníků, ale i místních obyvatel a představit jim stávající památky a jiné kulturní stopy ve zcela novém kontextu. Cílem tohoto projektu je zejména na české straně hranice prohloubit vztah návštěvníků a obyvatel daného regionu o téma vesnice a života na vesnici. Všechny tyto aktivity by měly vést ke zvýšení obecného povědomí o hodnotách tradiční zemědělské kulturní krajiny, jejímž středem je vesnice a v ní přítomné památky, což by mělo s odstupem času udržitelným způsobem přispět ke zlepšení stavu kulturního dědictví. Výstupy projektu nejrůznějšími cestami směřují ke zvýšení atraktivnosti vesnice pro návštěvníky nejen z měst. Jedním z cílů projektu je i snaha poukázat na společné česko-polské rysy venkovské architektury a dalších lidových projevů a tím přispět k odbourávání bariéry existence státní hranice. Tištěné prezentační materiály (informační prospekty a průvodce – mapové plány budou vyhotoveny v CZ/PL/EN/NJ mutacích, aby bylo možné oslovit co možná nejširší spektrum potenciálních zájemců o danou problematiku.

 

Hlavními výstupy projektu jsou:

Více informací na webové prezentaci věnované projektu Trstěnická stezka.

 

Realizátor projektu

Institut lidového kulturního dědictví, z.s., Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju (PL)

Realizace projektu

07/2017 – 06/2018

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Kmošek

Financování

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, projekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000948

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.