Projekty
Rozmontujemy, przeniesiemy i złożymy w sąsiedniej wsi

OCALENIE STODOŁY WIELOBOCZNEJ

Celem niniejszego projektu jest odtworzenie przeniesionej dwunastobocznej wielokątowej stodoły z miejscowości Čistá koło Litomyšla w nowym miejscu w miejscowości Trstěnice koło Litomyšla. Odtworzony obiekt po jego zakończeniu w miejscu starszej zlikwidowanej wielobocznej stodoły w pobliżu posiadłości nr 56 w Trstěnicach będzie służyć swojemu pierwotnemu celowi, tj. jako zaplecze do produkcji tradycyjnego dachowego pokrycia ze słomy i innej produkcji rolniczej. Obiekt stodoły wielobocznej wraz z innymi odnowionymi budynkami ludowymi będzie tworzyć rdzeń nowo powstającego skansenu, które zostanie udostępniony szerokiej publiczności. Realizację projektu rozpoczęto w 2015 roku od prac badawczych i dokumentacyjnych, opracowania projektu odnowienia i fizycznego przeniesienia obiektu na miejsce czasowego umieszczenia (I etap). W dniu 2 marca 2016 roku uzyskano pozwolenie na przebudowę obiektu w pobliżu posiadłości nr 56 w Trstěnici. Od kwietnia do grudnia 2016 roku trwają prace rekonstrukcyjne na obiekcie. W 2017 roku tymczasowe pokrycie dachu zostanie zastąpione tradycyjnym pokryciem w postaci snopków słomy (III etap).

Realizator projektu

Spolek archaických nadšenců

Realizacja projektu

kwiecień 2015 – czerwiec 2018

Osoba kontaktowa

Ing. arch. Vojtěch Kmošek

Finansowanie

własne źródła realizatora, Kraj Pardubicki, Lesy ČR s.p. (Lasy RCz p.p.), Nadace Občanského fóra (Fundacja Forum Obywatelskie), dotacje i sponsoring gmin Kraju Pardubickiego oraz przedsiębiorców. Euroregion Glacensis

Co se u nás děje?

Nejbližší akce

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.